SMALL BUSINESS

 • Giảm giá!
  FortiGate-60DFortiGate-60D
  Quick View

  FG-60D No ratings yet.

  835$ 735$ Chưa VAT

  Fortigate 60D
  – 7-port 10/100/1000 Internal switch
  – 1.5 Gbps Firewall Throughput
  – 1 Gbps VPN Throughput
  – 200 Mbps IPS Throughput
  – 500,000 Concurrent Sessions
  – 3,200 New Sessions/Second

 • Giảm giá!
  FortiGate-60DFortiGate-60D
  Quick View

  FG-60D-BDL 5/5 (1)

  1.322$ 831$ Chưa VAT
  Giá tham khảo VNĐ của Innotel: 19.123.000 ₫ (Chưa VAT)
  Đã bao gồm: vận chuyển, hỗ trợ cài đặt từ xa hoặc sẵn, bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của hãng.
  * Liên hệ 09320.23451 để có giá tốt hơn cho người mua hàng.
  Fortigate 60D
  – 7-port 10/100/1000 Internal switch
  – 1.5 Gbps Firewall Throughput
  – 1 Gbps VPN Throughput
  – 200 Mbps IPS Throughput
  – 500,000 Concurrent Sessions
  – 3,200 New Sessions/Second
 • Giảm giá!
  70d.jpg70d.jpg
  Quick View

  FG-70D No ratings yet.

  1.075$ 975$ Chưa VAT
  Fortigate 70D
   - 3.5 / 3.5 / 3.5 Gbps Firewall Throughput
   - 1 Gbps VPN Throughput
   - 275 Mbps IPS Throughput
   - 2 Million Concurrent Sessions
   - 4,000 New Sessions/Second
 • FG-70D-BDL No ratings yet.

  1.275$ Chưa VAT

  Fortigate 70D-BDL
  – 3.5 / 3.5 / 3.5 Gbps Firewall Throughput
  – 1 Gbps VPN Throughput
  – 275 Mbps IPS Throughput
  – 2 Million Concurrent Sessions
  – 4,000 New Sessions/Second

 • Giảm giá!
  FG80DFG80D
  Quick View

  FG-80D No ratings yet.

  1.325$ 1.225$ Chưa VAT

  Fortigate 80D
  – 1,300 / 950 / 170 Mbps Firewall Throughput
  – 200 Mbps IPSec VPN Throughput
  – 800 Mbps IPS Throughput
  – 1.5 Million Concurrent Sessions
  – 22,000 New Sessions/Second

 • Giảm giá!
  FG80DFG80D
  Quick View

  FG-80D-BDL No ratings yet.

  1.745$ 1.595$ Chưa VAT

  Fortigate FG-80D-BDL
  – 1,300 / 950 / 170 Mbps Firewall Throughput
  – 200 Mbps IPSec VPN Throughput
  – 800 Mbps IPS Throughput
  – 1.5 Million Concurrent Sessions
  – 22,000 New Sessions/Second

 • Giảm giá!
  FortiGate-92DFortiGate-92D
  Quick View

  FG-92D No ratings yet.

  1.495$ 1.385$ Chưa VAT

  Fortigate FG-92D
  – 16 x GE RJ45 ports (2x WAN ports, 14x Switch ports)
  – 2,000 / 1,000 / 200 Mbps Firewall Throughput
  – 130 Mbps IPSec VPN Throughput
  – 1.5 Million Concurrent Sessions
  – 22,000 New Sessions/Second

 • Giảm giá!
  FG-100DFG-100D
  Quick View

  FortiGate 100D (FG-100D-BDL) 5/5 (1)

  4.411$ 2.775$ Chưa VAT
  Giá tham khảo VNĐ của Innotel: 63.818.000 ₫ (Chưa VAT)
  Đã bao gồm: vận chuyển, hỗ trợ cài đặt từ xa hoặc sẵn, bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của hãng.
  * Liên hệ 09320.23451 để có giá tốt hơn cho người mua hàng.

  Fortigate 100D (FG-100D-BDL):
  – 2,500 / 1,000 / 200 Mbps Firewall Throughput
  – 450 Mbps IPSec VPN Throughput
  – 3 Million Concurrent Sessions
  – 22,000 New Sessions/Second

 • Giảm giá!
  FortiGate-60DFortiGate-60D
  Quick View

  FortiGate 60E (FG-60E-BDL) 5/5 (1)

  1.249$ 786$ Chưa VAT
  Giá tham khảo VNĐ của Innotel: 18.075.000 ₫ (Chưa VAT)
  Đã bao gồm: vận chuyển, hỗ trợ cài đặt từ xa hoặc sẵn, bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của hãng.
  * Liên hệ 09320.23451 để có giá tốt hơn cho người mua hàng.
  Fortigate 60E
  – 3 Gbps Firewall Throughput
  – 3 Gbps VPN IPsec Throughput
  – 1400 Mbps IPS Throughput
  – SSL Inspection 350 Mbps
  – 1.3 milion Concurrent Sessions
  – 1 Console Port
  – 2x GE RJ45 WAN Ports
  – 1x GE RJ45 DMZ Ports
  – 7x GE RJ45 Internal Ports 10/100/1000
 • Giảm giá!
  FortiGate-60DFortiGate-60D
  Quick View

  FortiGate 61E No ratings yet.

  1.249$ 616$ Chưa VAT

  Giá tham khảo VNĐ của Innotel:
  Đã bao gồm: vận chuyển, hỗ trợ cài đặt từ xa hoặc sẵn, bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của hãng.
  Liên hệ để có giá tốt hơn cho người mua hàng.
  Fortigate 60E
  – 3 Gbps Firewall Throughput
  – 3 Gbps VPN IPsec Throughput
  – 1400 Mbps IPS Throughput
  – SSL Inspection 350 Mbps
  – 1.3 milion Concurrent Sessions
  – 1 Console Port
  – 2x GE RJ45 WAN Ports
  – 1x GE RJ45 DMZ Ports
  – 7x GE RJ45 Internal Ports 10/100/1000

 • FortiGate 90/91E No ratings yet.

  Giá tham khảo VNĐ của Innotel đã bao gồm: vận chuyển, hỗ trợ cài đặt từ xa hoặc sẵn, bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của hãng.Liên hệ để có giá tốt hơn cho người mua hàng.
  – 91E được tích hợp sẵn trên Mainboard 1 SSD 120Gb.
  – 4 Gbps Firewall Throughput
  – IPSec VPN Throughput (512 byte Packets) 160 Mbps
  – New Sessions/Second (TCP) 27,500
  – 1.2 milion Concurrent Sessions

 • Giảm giá!
  FortiGate-90DFortiGate-90D
  Quick View

  FortiGate 90D (FG-90D-BDL) 5/5 (1)

  2.206$ 1.388$ Chưa VAT
  Giá tham khảo VNĐ của Innotel: 31.923.000 ₫ (Chưa VAT)
  Đã bao gồm: vận chuyển, hỗ trợ cài đặt từ xa hoặc sẵn, bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn của hãng.
  * Liên hệ 09320.23451 để có giá tốt hơn cho người mua hàng.
  Fortigate FG-90D-BDL
  – 16 x GE RJ45 ports (2x WAN ports, 14x Switch ports)
  – 3.5 Gbps Firewall Throughput
  – 1 Gbps IPSec VPN Throughput
  – 1.5 Million Concurrent Sessions
  – 4,000 New Sessions/Second
 • Giảm giá!
  FG-100DFG-100D
  Quick View

  FortiGate FG-100D 5/5 (1)

  2.665$ 2.445$ Chưa VAT

  Fortigate FG-100D
  – 2,500 / 1,000 / 200 Mbps Firewall Throughput
  – 450 Mbps IPSec VPN Throughput
  – 3 Million Concurrent Sessions
  – 22,000 New Sessions/Second

 • Giảm giá!
  FortiGate-140DFortiGate-140D
  Quick View

  FortiGate FG-140D 5/5 (1)

  3.195$ 2.995$ Chưa VAT

  Fortigate FG-140D
  – 40 x GE RJ45 (including 36 x switch ports, 2 x MGMT/HA ports, 2 x WAN ports)
  – 2,500 / 1,000 / 200 Mbps Firewall Throughput
  – 450 Mbps IPSec VPN Throughput
  – 3 Million Concurrent Sessions
  – 22,000 New Sessions/Second

 • Giảm giá!
  FortiGate-140DFortiGate-140D
  Quick View

  FortiGate FG-140D-BDL No ratings yet.

  4.125$ 3.985$ Chưa VAT
  Fortigate FG-140D-BDL
   - 40 x GE RJ45 (including 36 x switch ports, 2 x MGMT/HA ports, 2 x WAN ports)
   - 2,500 / 1,000 / 200 Mbps Firewall Throughput
   - 450 Mbps IPSec VPN Throughput
   - 3 Million Concurrent Sessions
   - 22,000 New Sessions/Second
 • Giảm giá!
  FortiGate-90DFortiGate-90D
  Quick View

  FortiGate FG-90D No ratings yet.

  1.325$ 1.225$ Chưa VAT

  Fortigate FG-90D
  – 16 x GE RJ45 ports (2x WAN ports, 14x Switch ports)
  – 3.5 Gbps Firewall Throughput
  – 1 Gbps IPSec VPN Throughput
  – 1.5 Million Concurrent Sessions
  – 4,000 New Sessions/Second

 • Giảm giá!
  FortiGate-92DFortiGate-92D
  Quick View

  FortiGate FG-92D-BDL No ratings yet.

  2.195$ 2.065$ Chưa VAT

  Fortigate FG-92D-BDL
  – 16 x GE RJ45 ports (2x WAN ports, 14x Switch ports)
  – 2,000 / 1,000 / 200 Mbps Firewall Throughput
  – 130 Mbps IPSec VPN Throughput
  – 1.5 Million Concurrent Sessions
  – 22,000 New Sessions/Second

 • Giảm giá!
  FortiWiFi-60DFortiWiFi-60D
  Quick View

  FWF-60D No ratings yet.

  955$ 855$ Chưa VAT

  FortiWifi 60D
  – 7-port 10/100/1000 Internal switch
  – 1.5 Gbps Firewall Throughput
  – 1 Gbps VPN Throughput
  – 200 Mbps IPS Throughput
  – 500,000 Concurrent Sessions

 • Giảm giá!
  FortiWiFi-60DFortiWiFi-60D
  Quick View

  FWF-60D-BDL No ratings yet.

  1.215$ 1.115$ Chưa VAT

  FortiWifi 60D
  – 7-port 10/100/1000 Internal switch
  – 1.5 Gbps Firewall Throughput
  – 1 Gbps VPN Throughput
  – 200 Mbps IPS Throughput
  – 500,000 Concurrent Sessions

 • Giảm giá!
  FortiWiFi-90DFortiWiFi-90D
  Quick View

  FWF-90D No ratings yet.

  1.445$ 1.345$ Chưa VAT

  FortiWifi FWF-90D
  – 16 x GE RJ45 ports (2x WAN ports, 14x Switch ports)
  – 3.5 Gbps Firewall Throughput
  – 1 Gbps IPSec VPN Throughput
  – 1.5 Million Concurrent Sessions
  – 4,000 New Sessions/Second

 • Giảm giá!
  FortiWiFi-90DFortiWiFi-90D
  Quick View

  FWF-90D-BDL No ratings yet.

  1.895$ 1.755$ Chưa VAT

  FortiWifi FWF-90D-BDL
  – 16 x GE RJ45 ports (2x WAN ports, 14x Switch ports)
  – 3.5 Gbps Firewall Throughput
  – 1 Gbps IPSec VPN Throughput
  – 1.5 Million Concurrent Sessions
  – 4,000 New Sessions/Second

 • Giảm giá!
  FortiWifi-92DFortiWifi-92D
  Quick View

  FWF-92D No ratings yet.

  1.735$ 1.585$ Chưa VAT

  FortiWifi FWF-92D
  – 16 x GE RJ45 ports (2x WAN ports, 14x Switch ports)
  – Wireless (802.11a/b/g/n)
  – 2,000 / 1,000 / 200 Mbps Firewall Throughput
  – 130 Mbps IPSec VPN Throughput
  – 1.5 Million Concurrent Sessions
  – 22,000 New Sessions/Second

 • Giảm giá!
  FortiWifi-92DFortiWifi-92D
  Quick View

  FWF-92D-BDL No ratings yet.

  2.195$ 2.065$ Chưa VAT

  FortiWifi FWF-92D-BDL
  – 16 x GE RJ45 ports (2x WAN ports, 14x Switch ports)
  – Wireless (802.11a/b/g/n)
  – 2,000 / 1,000 / 200 Mbps Firewall Throughput
  – 130 Mbps IPSec VPN Throughput
  – 1.5 Million Concurrent Sessions
  – 22,000 New Sessions/Second

Theme Settings