Cấu hình Switch HP CLI Procurve

Để cấu hình được switch HP cũng giống như những switch chuyên nghiệp khác, ta cần dùng cáp console kết nối từ máy tính tới switch.

console

Đối với các máy tính không có cổng COM (Máy laptop hoặc 1 số máy bàn loại mới thường không có cổng COM), phải sử dụng 1 sợi cáp đổi từ cổng USB sang COM (có thể mua ở trên mạng) thì mới có thể console được vào switch.

 • Sử dụng ứng dụng Putty để truy cập: có thể dowload ứng dụng qua link sau:http://www.putty.org/  click here để dowload.

putty:

 • Để biết cổng com bao nhiêu ta vào management – my computer để xem.

management pc

 • Giao diện khi kết nối putty vào:

start

Câu lệnh:

 • câu lệnh ? để show ra các câu lệnh ta có thể dùng.

cli help

 • Để vào mode config t trên switch hp dùng câu lệnh: system-view
 • Tạo vlan:
  • vlan 99
  • name TEST
  • quit
 • Cấu hình IP cho vlan quản trị:
  • interface Vlan-interface 99
  • ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  • undo shutdown ( tương đương câu lệnh no shutdown của cisco)
  • quit
 • Default-Gateway nếu switch chạy với vai trò là Coreswitch layer 3 nắm giữ các interface vlan và kết nối tới FIrewall hoặc router gateway internet.
  • ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254 (ip của firewall switch kết nối đến)
 • access port vào vlan:
  • interface Ethernet 1/0/1
  • port access vlan 99
  • undo shutdown
 • Trunk Port:
  • Trunk (Port Trunk)
  • ví dụ: trunk 5,6,7 ( port 5,6,7 se la port trunk)
 • Trunk gợp 2 port vật lí thành 1:
  • trunk (port trunk) (group trunk) ( giao thuc gop port)
  • ví dụ: trunk 23-24 trk1 LACP
 • Tag cho vlan đi qua Port trunk:
  • vlan ID tagged trk1
  • ví dụ: vlan 10 tagged trk1

Hỗ trợ kĩ thuật: 0966.253.105 bin

Related Posts:

Elfiq Launches New Internet Load Balancers for SMBs

As of November 2015, the LBX400 Series contains three different...

Firewall Sophos UTM

Sophos firewall UTM (Unified Threat Management) là dòng thiết bị...

Kỹ sư Innotel có tâm nhất quả đất!

Ai cũng nghĩ rằng nhân viên IT là những người...