FORTINET

 • fortiwifi fwf-60e

  Thiết bị tường lửa FortiWifi FWF-60E

  Thiết bị tường lửa FortiWifi Fwf-60E

  cung cấp một giải pháp bảo mật mạng tuyệt vời, trong một máy tính để bàn không quạt nhỏ gọn.
  Phù hợp cho văn phòng chi nhánh và doanh nghiệp tầm trung coi trọng thiết kế hình thức. FortiWifi Fwf-60E Bảo vệ chống lại các mối đe dọa trên mạng với công nghệ SD-WAN an toàn hàng đầu trong ngành với giải pháp đơn giản, giá cả phải chăng và dễ triển khai, bao gồm:
  – 10 cổng RJ45 (2 cổng WAN, 1 cổng DMZ, 7 cổng Switch).
  – Hỗ trợ wifi 802.11 a/b/g/n.
  – Quản lí tối đa 30/10 FortiAPs (Total / Tunnel) cho 1 thiết bị FortiWifi Fwf-60E
  – Thông lượng tường lửa (Firewall Throughput) 3 Gbps
  – Thông lượng ngăn chặn xâm nhập (IPS Throughput) 400 Mbps
  – NGFW Throughput (Khả năng kiểm tra sâu hơn Firewall, IPS, application controll) 250 Mbps
  – Threat Protection (Khả năng bảo vệ mối đe dọa) Throughput 200 Mbps.
  – Hỗ trợ SSL VPN, IPsecVPN.

  Liên hệ 0985184933 để có giá tốt nhất!

  Email báo giá :

  marcom@innotel.com.vn
  Đọc tiếp
 • fortigate fg-60e-poe

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-60E-POE

  Thiết bị tường lửa FortiGate FG-60E-POE

  cung cấp một giải pháp bảo mật mạng tuyệt vời, trong một máy tính để bàn không quạt nhỏ gọn.
  Phù hợp cho văn phòng chi nhánh và doanh nghiệp tầm trung coi trọng thiết kế hình thức. FortiGate FG-60E-POE Bảo vệ chống lại các mối đe dọa trên mạng với công nghệ SD-WAN an toàn hàng đầu trong ngành với giải pháp đơn giản, giá cả phải chăng và dễ triển khai, bao gồm:
  – 10 cổng RJ45 (2 cổng WAN, 8 cổng Switch)
  – Quản lí tối đa 30/10 FortiAPs (Total / Tunnel) cho 1 thiết bị FortiGate FG-60E-POE
  – Thông lượng tường lửa (Firewall Throughput) 3 Gbps
  – Thông lượng ngăn chặn xâm nhập (IPS Throughput) 400 Mbps
  – NGFW Throughput (Khả năng kiểm tra sâu hơn Firewall, IPS, application controll) 250 Mbps
  – Threat Protection (Khả năng bảo vệ mối đe dọa) Throughput 200 Mbps.
  – Hỗ trợ SSL VPN, IPsecVPN.

  Liên hệ 0985184933 để có giá tốt nhất!

  Email báo giá :

  marcom@innotel.com.vn
  Đọc tiếp
 • Fortigate fg-60e

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-60E

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-60E

  cung cấp một giải pháp bảo mật mạng tuyệt vời, trong một máy tính để bàn không quạt nhỏ gọn.
  Phù hợp cho văn phòng chi nhánh và doanh nghiệp tầm trung coi trọng thiết kế hình thức. FortiGate FG-60E Bảo vệ chống lại các mối đe dọa trên mạng với công nghệ SD-WAN an toàn hàng đầu trong ngành với giải pháp đơn giản, giá cả phải chăng và dễ triển khai, bao gồm:
  – 10 cổng RJ45 (2 cổng WAN, 1 cổng DMZ, 7 cổng Switch)
  – Quản lí tối đa 30/10 FortiAPs (Total / Tunnel) cho 1 thiết bị FortiGate FG-60E
  – Thông lượng tường lửa (Firewall Throughput) 3 Gbps
  – Thông lượng ngăn chặn xâm nhập (IPS Throughput) 400 Mbps
  – NGFW Throughput (Khả năng kiểm tra sâu hơn Firewall, IPS, application controll) 250 Mbps
  – Threat Protection (Khả năng bảo vệ mối đe dọa) Throughput 200 Mbps.
  – Hỗ trợ SSL VPN, IPsecVPN.

  Liên hệ 0985184933 để có giá tốt nhất!

  Email báo giá :

  marcom@innotel.com.vn
  Đọc tiếp
 • Fortiwifi fwf-51e

  Thiết bị tường lửa FortiWifi FWF-51E

  Thiết bị tường lửa FortiWifi Fwf-51E

  là một giải pháp bảo mật FortiWifi giá rẻ dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm:
  – 2 cổng WAN, 5 cổng Switch
  – Ổ cứng SSD 32GB.
  – Hỗ trợ wifi 802.11 a/b/g/n
  – Quản lí tối đa 10/5 FortiAPs (Total / Tunnel) cho 1 thiết bị FortiWifi FWF-51E
  – Thông lượng tường lửa (Firewall Throughput) 2.5 Gbps
  – Thông lượng ngăn chặn xâm nhập (IPS Throughput) 350 Mbps
  – NGFW Throughput (Khả năng kiểm tra sâu hơn Firewall, IPS, application controll) 220 Mbps
  – Threat Protection (Khả năng bảo vệ mối đe dọa) Throughput 160 Mbps.
  – Hỗ trợ kết nối SSL VPN, IPsec VPN.

  Liên hệ 0985184933 để có giá tốt nhất!

  Email: marcom@innotel.com.vn

  Đọc tiếp
 • FortiWifi FWF-50E

  Thiết bị tường lửa FortiWifi FWF-50E

  Thiết bị tường lửa FortiWifi FWF-50E

  là một giải pháp bảo mật Fortinet giá rẻ dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm:
  – 2 cổng WAN, 5 cổng Switch, hỗ trợ wifi 802.11 a/b/g/n
  – Quản lí tối đa 10/5 FortiAPs (Total / Tunnel) cho 1 thiết bị FortiWifi FWF-50E
  – Thông lượng tường lửa (Firewall Throughput) 2.5 Gbps
  – Thông lượng ngăn chặn xâm nhập (IPS Throughput) 350 Mbps
  – NGFW Throughput (Khả năng kiểm tra sâu hơn Firewall, IPS, application controll) 220 Mbps
  – Threat Protection (Khả năng bảo vệ mối đe dọa) Throughput 160 Mbps.
  – Hỗ trợ kết nối SSL VPN, IPsec VPN.

  Liên hệ 0985184933 để có giá tốt nhất!

  Email: marcom@innotel.com.vn

  Xem sản phẩm
 • FortiGate FG-51E

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-51E

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-51E

  là một giải pháp bảo mật Fortinet giá rẻ dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm:
  – 2 cổng WAN, 5 cổng Switch
  – Ổ cứng SSD 32GB
  – Quản lí tối đa 10/5 FortiAPs (Total / Tunnel) cho 1 thiết bị FortiGate FG-51E
  – Thông lượng tường lửa (Firewall Throughput) 2.5 Gbps
  – Thông lượng ngăn chặn xâm nhập (IPS Throughput) 350 Mbps
  – NGFW Throughput (Khả năng kiểm tra sâu hơn Firewall, IPS, application controll) 220 Mbps
  – Threat Protection (Khả năng bảo vệ mối đe dọa) Throughput 160 Mbps.
  – Hỗ trợ kết nối SSL VPN, IPsec VPN.

  Liên hệ 0985184933 để có giá tốt nhất!

  Email: marcom@innotel.com.vn

  Đọc tiếp
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-50E - Giải Pháp bảo mật Fortinet giá rẻ

  Thiết bị tường lửa FortiGate FG-50E

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-50E

  là một giải pháp bảo mật Fortinet giá rẻ dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm:
  – 2 cổng WAN, 5 cổng Switch
  – Quản lí tối đa 10/5 FortiAPs (Total / Tunnel) cho 1 thiết bị FortiGate FG-50E
  – Thông lượng tường lửa (Firewall Throughput) 2.5 Gbps
  – Thông lượng ngăn chặn xâm nhập (IPS Throughput) 350 Mbps
  – NGFW Throughput (Khả năng kiểm tra sâu hơn Firewall, IPS, application controll) 220 Mbps
  – Threat Protection (Khả năng bảo vệ mối đe dọa) Throughput 160 Mbps.

  Liên hệ 0985184933 để có giá tốt nhất!

  Email: marcom@innotel.com.vn

  Xem sản phẩm
 • FortiWifi FWF-30E

  Thiết bị tường lửa FortiWifi FWF-30E

  Thiết bị tường lửa FortiWifi FWF-30E

  cung cấp một giải pháp bảo mật mạng tuyệt vời, trong một máy tính để bàn không quạt nhỏ gọn.
  Phù hợp cho văn phòng chi nhánh và doanh nghiệp tầm trung coi trọng thiết kế hình thức. FortiWifi Fwf-30E Bảo vệ chống lại các mối đe dọa trên mạng với công nghệ SD-WAN an toàn hàng đầu trong ngành với giải pháp đơn giản, giá cả phải chăng và dễ triển khai, bao gồm:
  – 1 cổng WAN, 4 cổng Switch, Hỗ trợ wifi 802.11 a/b/g/n
  – Quản lí tối đa 2/2 FortiAPs (Total / Tunnel) cho 1 thiết bị FortiGate 30E
  – Thông lượng tường lửa (Firewall Throughput) 950 Mbps
  – Thông lượng ngăn chặn xâm nhập (IPS Throughput) 300 Mbps
  – NGFW Throughput (Khả năng kiểm tra sâu hơn Firewall, IPS, application controll) 200 Mbps
  – Threat Protection (Khả năng bảo vệ mối đe dọa) Throughput 150 Mbps.

  Liên hệ 0985184933 để có giá tốt nhất!

  Email báo giá :

  marcom@innotel.com.vn
  Đọc tiếp
 • Thiết bị tường lửa FortiGate FG-30EFortiGate FG-30E-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-30E

  Thiết bị tường lửa Fortigate Fg-30E

  cung cấp một giải pháp bảo mật mạng tuyệt vời, trong một máy tính để bàn không quạt nhỏ gọn.
  Phù hợp cho văn phòng chi nhánh và doanh nghiệp tầm trung coi trọng thiết kế hình thức. Fortigate Fg-30E Bảo vệ chống lại các mối đe dọa trên mạng với công nghệ SD-WAN an toàn hàng đầu trong ngành với giải pháp đơn giản, giá cả phải chăng và dễ triển khai, bao gồm:
  – 1 cổng WAN
  – 4 cổng Switch
  – Quản lí tối đa 2/2 FortiAPs (Total / Tunnel) cho 1 thiết bị FortiGate 30E
  – Thông lượng tường lửa (Firewall Throughput) 950 Mbps
  – Thông lượng ngăn chặn xâm nhập (IPS Throughput) 300 Mbps
  – NGFW Throughput (Khả năng kiểm tra sâu hơn Firewall, IPS, application controll) 200 Mbps
  – Threat Protection (Khả năng bảo vệ mối đe dọa) Throughput 150 Mbps.
  – Gói bảo hành phần cứng FortiGate 30E 1 năm (8×5 FortiCare) và FortiGuard Enterprise Protection

  Liên hệ 0985184933 để có giá tốt nhất!

  Email báo giá :

  marcom@innotel.com.vn
  Đọc tiếp