Cân bằng tải peplink

 • peplink balance 2500-2SFP

  Peplink balance 2500 2SFP

  • Sử dụng cho: Doanh nghiệp lớn/ Tòa nhà.
  • Số port WAN: 4 cổng GE + 2 cổng 10G SFP+
  • Số port LAN: 2 cổng SFP+ 10Gb
  • Số cổng USB: 1
  • Số người dùng khuyến nghị: 5000-20000
  • Router Throughput: 8Gbps
  • Load Balancing/Failover: Hỗ trợ
  • Số kết nối SpeedFusion Peers: 4000
  • SpeedFusion Throughput: 2Gbps
  • Số Access Point hỗ trợ quản lí : 2000
  • Hỗ trợ HA, Lan by Pass, SpeedFusion
  • Hỗ trợ hot swap 2 nguồn điện.
  Đọc tiếp
 • peplink balance 2500

  Peplink balance 2500

  • Sử dụng cho: Doanh nghiệp lớn/ Tòa nhà.
  • Số port WAN: 12 GE
  • Số port LAN: 8 GE
  • Số cổng USB: 1
  • Số người dùng khuyến nghị: 5000-20000
  • Router Throughput: 8Gbps
  • Load Balancing/Failover: Hỗ trợ
  • Số kết nối SpeedFusion Peers: 4000
  • SpeedFusion Throughput: 2Gbps
  • Số Access Point hỗ trợ quản lí : 2000
  • Hỗ trợ HA, Lan by Pass, SpeedFusion
  • Hỗ trợ hot swap 2 nguồn điện.
  Đọc tiếp
 • peplink balance 1350

  Peplink balance 1350

  • Sử dụng cho: Doanh nghiệp lớn/ Tòa nhà.
  • Số port WAN: 13 GE
  • Số port LAN: 3 GE
  • Số cổng USB: 1
  • Số người dùng khuyến nghị: 1000-5000
  • Router Throughput: 5Gbps
  • Load Balancing/Failover: Hỗ trợ
  • Số kết nối SpeedFusion Peers: 800
  • SpeedFusion Throughput: 800Mbps
  • Số Access Point hỗ trợ quản lí : 500
  • Hỗ trợ HA, Lan by Pass, SpeedFusion
  Đọc tiếp
 • peplink balance 710

  Peplink balance 710

  • Sử dụng cho: Doanh nghiệp lớn/Tòa nhà.
  • Số port WAN: 7 GE
  • Số port LAN: 3 GE
  • Số cổng USB: 1
  • Số người dùng khuyến nghị: 500-2000
  • Router Throughput: 2.5Gbps
  • Load Balancing/Failover: Hỗ trợ
  • Số kết nối SpeedFusion Peers: 300
  • SpeedFusion Throughput: 400Mbps
  • Số Access Point hỗ trợ quản lí : 250
  • Hỗ trợ HA, Lan by Pass, SpeedFusion
  Đọc tiếp
 • peplink balance 580

  Peplink balance 580

  • Sử dụng cho: Doanh nghiệp vừa.
  • Số port WAN: 5 GE
  • Số port LAN: 3 GE
  • Số cổng USB: 1
  • Số người dùng khuyến nghị: 300-1000
  • Router Throughput: 1.5Gbps
  • Load Balancing/Failover: Hỗ trợ
  • Số kết nối SpeedFusion Peers: 50
  • SpeedFusion Throughput: 200Mbps
  • Số Access Point hỗ trợ quản lí : 100
  • Hỗ trợ HA
  • Hỗ trợ LAN by pass
  Đọc tiếp
 • peplink balance 380

  Peplink balance 380

  • Sử dụng cho: Doanh nghiệp vừa.
  • Số port WAN: 3 GE
  • Số port LAN: 3 GE
  • Số cổng USB: 1
  • Số người dùng khuyến nghị: 50-500
  • Router Throughput: 1Gbps
  • Load Balancing/Failover: Hỗ trợ
  • Số kết nối SpeedFusion Peers: 20
  • SpeedFusion Throughput: 150Mbps
  • Số Access Point hỗ trợ quản lí : 50
  • Hỗ trợ HA
  • Hỗ trợ LAN by pass
  Đọc tiếp
 • peplink balance 305

  Peplink balance 305

  • Sử dụng cho: Doanh nghiệp vừa.
  • Số port WAN: 3 GE
  • Số port LAN: 3 GE
  • Số cổng USB: 1
  • Số người dùng khuyến nghị: 50-500
  • Router Throughput: 1Gbps
  • Load Balancing/Failover: Hỗ trợ
  • Số kết nối SpeedFusion Peers: Hỗ trợ 2 PepVPN Peers. Tăng lên 20 Peers khi kích hoạt license
  • SpeedFusion Throughput: 150Mbps
  • Số Access Point hỗ trợ quản lí : 50
  • Hỗ trợ HA
  • Hỗ trợ LAN by pass
  Đọc tiếp
  Browse Wishlist
 • peplink balance 210

  Peplink balance 210

  • Sử dụng cho: Doanh nghiệp nhỏ.
  • Số port WAN: 2 GE. Có thể mở rộng thêm 1 cổng Wan bằng license key
  • Số port LAN: 7 GE.
  • Kích hoạt License BPL-ONE-LC-5WAN, router throughput sẽ là 400Mbps,số cổng  WAN và Lan sẽ được 5 cổng.

  • Số cổng USB: 1
  • Số người dùng khuyến nghị: 25-150
  • Router Throughput: 350Mbps
  • Load Balancing/Failover: Hỗ trợ
  • Số kết nối SpeedFusion Peers: Hỗ trợ 2 PepVPN Peers. Tăng lên 5 Peers khi kích hoạt license PVN-LC-05.
  • SpeedFusion Throughput: 80Mbps
  • Số Access Point hỗ trợ quản lí : 30
  • Hỗ trợ HA
  Đọc tiếp
 • peplink balance one

  Peplink balance One

  • Sử dụng cho: Doanh nghiệp nhỏ.
  • Số port WAN: 2/5 GE.
  • Số port LAN: 8/5 GE.
  • Kích hoạt License BPL-ONE-LC-5WAN, router throughput sẽ là 400Mbps,số cổng  WAN và Lan sẽ được 5 cổng.

  • Số cổng USB: 1
  • Phát wifi: hỗ trợ 802.11ac
  • Số người dùng khuyến nghị: 1-60
  • Router Throughput: 600Mbps/400Mbps
  • Load Balancing/Failover: Hỗ trợ
  • Số kết nối SpeedFusion Peers: 2/5/20. Hỗ trợ 2 PepVPN Peers. Tăng lên 5 Peers khi kích hoạt license PVN-LC-05 hoặc 20 Peers với license MAX-HD-020-SPF.
  • SpeedFusion Throughput: 30Mbps
  • Số Access Point hỗ trợ quản lí : 10
  Đọc tiếp
 • peplink-balance-30-lte

  Peplink balance 30 LTE

  • Sử dụng cho : Văn phòng nhỏ.
  • Số port WAN: 2 GE
  • Số port LAN: 4 GE
  • Số cổng USB: 1
  • Hỗ trợ LTE
  • Số người dùng khuyến nghị: 1-60
  • Router Throughput: 200Mbps
  • Load Balancing/Failover: Hỗ trợ
  • Số kết nối SpeedFusion Peers: 2/5. 2 PepVPN Peers có sẵn. có thể tăng lên 5 Peers bằng cách nâng cấp license PVN-LC-05.
  • Số Access Point hỗ trợ : 30
  Đọc tiếp
 • peplink-balance-20Peplink balance 20-bpl-021

  Peplink balance 20

  • Sử dụng cho : Văn phòng nhỏ.
  • Số port WAN: 2 GE Peplink Balance 20 có 2 cổng WAN được kích hoạt mặc định. Cổng thứ 3 có thể được kích hoạt bằng cách kích hoạt 1 license.
  • Số port LAN: 4 GE
  • Số cổng USB: 1-60
  • Router Throughput: 150Mbps
  • Load Balancing/Failover: Hỗ trợ
  • Số kết nối SpeedFusion Peers: 2/5. 2 PepVPN Peers có sẵn. có thể tăng lên 5 Peers bằng cách nâng cấp license PVN-LC-05.
  • Số Access Point hỗ trợ : 10
  Đọc tiếp