Dịch vụ

Cung cấp phần cứng thiết bị CNTT: Router, Firewall, Switch, Server, Storage…

Tư vấn & Thiết kế hệ thống CNTT cho doanh nghiệp: hệ thống mạng, bảo mật, lưu trữ, backup, wireless …

Triển khai & vận hành và chuyển giao hệ thống CNTT

Bảo trì và bảo dưỡng hệ thống CNTT, đảm bảo hệ thống luôn vận hành với sự ổn định lâu nhất